Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

OK

Kurz na vysílačku | KWS

 

Kapitánské kurzy / plavby » Semináře » Kurz na vysílačku » Kurz na vysílačku

Plánované akce

Kalendář akcí

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy KWS

Kurz na vysílačku

Dne 1. září 2019 nabývá účinnosti vyhláška č. 120/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.

Mezi hlavní změny v námořní pohyblivé službě spadají následující opatření:

 1. Současný omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby (OFN) již nebude vydáván.
  Místo tohoto průkazu budou k dispozici dva nové průkazy odborné způsobilosti:
  • Průkaz pro obsluhu lodních stanic pro pásmo VKV v příbřežní plavbě bez použití prvků systému GMDSS průkaz OFP.
  Jedná se tedy o průkaz pro obsluhu pouze lodních stanic, hojně využívaných turisty při příbřežních plavbách do 20 NM od pobřežní linie.

  • Průkaz pro obsluhu stanic na vnitrozemských vodních cestách průkaz OFV.
  Průkaz OFV platí pro obsluhu lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách členských států úmluvy RAINWAT.

 2. Součástí zkoušky k získání průkazu OFP bude rovněž ústní zkouška, která bude v sobě zahrnovat znalosti komunikace v anglickém jazyce (ověření základních znalosti námořní frazeologie). Bude se jednat o ověření navázání rádiového spojení, tvorbu tísňové, pilností a bezpečností komunikace a správné použití mezinárodní hláskovací abecedy. Podrobnosti k ústní zkoušce bude možné nalézt v osnovách ústní zkoušky.
   
 3. K získání průkazu OFV bude postačovat složení písemného testu. Pro obsluhu říční pobřežní stanice je nutno mít průkaz VFN (viz bod 5).
   
 4. Žadatel si nově bude moci vybrat, zda vykoná zkoušku pro průkaz OFP nebo OFV. V případě, že bude požadovat obsluhovat lodní stanice jak na příbřežní plavbě, tak i na vnitrozemské plavbě, bude muset vykonat obě zkoušky. Pro obsluhu lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách lze použít rovněž průkaz SRC.
   
 5. Nově je upřesněno, že všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby VFN, platí pro obsluhu lodních stanic a zároveň i pobřežních stanic na vnitrozemských vodních cestách bez použití prvků systému GMDSS. Pro obsluhu stanic s prvky GMDSS slouží průkazy SRC, LRC, ROC a GOC.

V SOUVISLOSTI S VÝŠE UVEDENÝMI ZMĚNAMI PRO VÁS AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME NOVÁ SKRIPTA A TERMÍNY KURZŮ.  

Nové informace budou zveřejněny do poloviny září tohoto roku.

 

 
 

KWS sports CZ s.r.o.,

Lidická 1277/252, 370 07

České Budějovice

Kontaktujte nás

kws@kws-sport.cz

CHCIWWWSTRANKY.CZ