Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

OK

Kapitánské kurzy Vůdce malého plavidla | KWS

 

Kapitánské kurzy / plavby » Kurzy vůdce malého plavidla » Kapitánské kurzy Vůdce malého plavidla

Plánované akce

Kalendář akcí

Akční nabídka BAVARIA

Akční nabídka BAVARIA

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy KWS

Kapitánské kurzy Vůdce malého plavidla

X

 

AKČNÍ NABÍDKA 

Mezinárodní průkaz Vůdce rekreačního plavidla

balíček kapitánského kurzu v rozsahu
VMP včetně C přímořská plavba do 1 NM od pobřeží,
rozšíření kurzu o kategorie M a S a ověření praktických dovedností

nyní za zvýhodněnou cenu 6.900 Kč!

 

Kromě obvyklých ceníkových slev ve výši až 25% máme nyní pro všechny naše absolventy kurzu Vůdce malého plavidla připraveny další výhody:

 • závěsný motor na dinghy v ceně 80 € zdarma na první pronájem (charter) lodi z naší flotily v Chorvatsku
 • 10% sleva na první pronájem (charter) lodi na Lipně (slevy nelze sčítat např. se slevou last minute)
 • sleva 1000 Kč na první kondiční plavbu na plachetnici v Chorvatsku
 • 10% sleva na první zapůjčení motorového člunu KWS Adventure V 650

 

 Možnost zakoupení formou dárkového poukazu.

 


Ceny

   Kurz Cena
   Vůdce malého plavidla – M20 a M 2 500 Kč
   Rozšíření na oblast C – příbřežní plavba do 1 NM od pobřeží 900 Kč
   Rozšíření na oprávnění S - S20 a S 1 000 Kč 
   Ověření o praktických dovednostech s motorovou lodí 1 500 Kč
   Ověření o praktických dovednostech na plachetnici 1 500 Kč 

 

Storno podmínky:

 • zrušení 14 a více dní před zahájením kurzu - storno poplatek 30 % z ceny (je možné i bezplatně přesunout na jiný termín či za sebe poslat náhradníka)
 • zrušení 7 dní před zahájením kurzu - storno poplatek 50 % z ceny
 • zrušení 3 dny před akcí a méně - storno poplatek 100 % z ceny

 


Termíny a místo konání

   Část Termín Místo
   teorie 30. 8. - 31. 8. 2019 Lidická 1937, České Budějovice
   zkouška    17. 9. 2019 v 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 hodin
   18. 9. 2019 v 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00 hodin
 Přístav Hluboká nad Vltavou
Podskalí 386, 373 41 Hluboká nad Vltavou

 

   Část Termín Místo
   teorie 20. 9. - 21. 9. 2019 Lidická 1937, České Budějovice
   zkouška přehled termínů zde  Státní plavební správa, Jankovcova 4, Praha 7

 

Pro rezervaci a případné dotazy nás kontaktujte na kurzy@kws-sports.cz
nebo na telefonu: +420 733 547 260.

 


Vše o kurzu Vůdce malého plavidla

Co to je kurz VMP a kdo průkaz VMP vydává?

Průkaz vůdce malého plavidla (VMP) je jednoduše řidičák na loď, který vydává Státní plavební správa (SPS) a aby vám jej SPS mohla vydat, je třeba uspět u teoretických a u některých kategorií i praktických zkoušek (stejně jako u klasického řidičského průkazu). Zkoušky VMP probíhají online na úřadu, kde na počítači zodpovíte odpovídající počet otázek (viz. otázka: Co obnáší písemný test?).

Jaký je rozdíl mezi průkazem vůdce malého plavidla a mezinárodním průkazem vůdce rekreačního plavidla?

 • Průkaz vůdce malého plavidla je národní průkaz pro plavbu s malým plavidlem pouze v České republice a jeho držitel může při splnění podmínek živnostenského zákona s tímto průkazem i podnikat. 
 • Vůdce malého plavidla je oprávněn vést v zahraničí rekreační plavidlo (malé plavidlo, kterým není provozována koncesovaná vodní doprava):
  v oblasti I – na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je oprávnění uznáváno (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií).
  Přehled států, které uznávají oprávnění dle rezoluce č. 40, zde.
  v oblasti C – v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií a vykoná navíc teoretickou zkoušku z teorie plavby na moři).
  POZOR - při pronájmu lodi, která je vybavena radiostanicí, je potřeba mít průkaz radiotelefonisty (např. v Chorvatsku je tento průkaz vyžadován zákonem). Více o průkazech radiotelefonisty se dozvíte na kurzu na vysílačku - kurz VHF.

Jaký je potřeba řidičák na loď – kapitánský průkaz?

Motorové čluny:

 • do výkonu motoru 4 kW (5hp) a současně celková hmotnost nepřesáhne 1000 kg – bez průkazu a od 15 let věku
 • během povolené akce na sledované vodní cestě ve vyznačené části vodní cesty nebo během ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla – bez průkazu
 • od 4 kW do 20 kW výkonu motoru – průkaz Vůdce malého plavidla – kategorie M20 (od 16 let)
 • nad 20 kW výkonu motoru – průkaz Vůdce malého plavidla – kategorie M (od 16 let), zde je nutné Ověření o praktické dovednosti při vedení malého plavidla u pověřené osoby

Plachetnice:

 • do 12 m2 plochy plachet, nebo celková hmotnost včetně zatížení nepřesáhne 1000 kg – bez průkazu
 • od 12 m2 do 20 m2 plochy plachet – průkaz Vůdce malého plavidla – kategorie S20 (od 16 let)
 • nad 20 m2 plochy plachet - průkaz Vůdce malého plavidla – S (od 16 let) ), zde je nutné Ověření o praktické dovednosti při vedení malého plavidla u pověřené osoby

Chci se plavit také v zahraničí a na moři - Příbřežní plavba na moři – kategorie C:

Příbřežní plavba na moři vás opravňuje plout v oblasti C – v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice (je třeba splnit podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle výše uvedených kategorií a vykonat teoretickou zkoušku z teorie plavby na moři; tím získáte zároveň Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla - viz otázka: "Jaký je rozdíl mezi průkazy vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla").

 Beaufortova stupnice

 

 Co budu ke kurzu a získání kapitánského průkazu potřebovat?  
(fotku, lékařskou prohlídku, nějaký poplatek?) 

Abyste mohli zkoušku na SPS absolvovat, je třeba vyplnit Žádost o vydání plavebního dokladu, kde vyplníte: 

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu trvalého bydliště
 • email
 • telefon
 • zvolíte kategorii VMP, o kterou máte zájem 

K žádosti je nutné také dodat: 

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ve vztahu k vedení malého plavidla) dle podmínek zdravotní způsobilosti;
  vystavuje ho zpravidla praktický lékař, u něhož je žadatel registrován; posudek nesmí být starší než 3 měsíce
 • 1 fotografii formátu 3,5 × 4,5 cm (formát na občanský průkaz)
  fotografie nesmí být starší než 1 rok
 • správní poplatek 500 Kč (formou kolku)
 • osvědčení o Ověření praktických dovednostech při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou společně se žádostí o vydání plavebního dokladu pro žadatele kategorií M a S bez omezení.

 Co obnáší písemný test?

 • Základní část určená pro kategorie M a M20 obsahuje 5 testových listů po 7 otázkách, celkem 35 otázek. Otázky jsou vybrány z otázek z předmětů plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 30 bodů.
 • Doplňková část určená pro kategorie S a S20 obsahuje 2 testové listy po 7 otázkách, celkem 14 otázek. Otázky jsou vybrány ze souboru otázek ze základů konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění. Doba na zpracování testu je maximálně 10 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 11 bodů.
 • Zkouška pro oblast C – příbřežní plavba na moři: je určena pro držitele alespoň kategorie M nebo M20, volitelně S nebo S20. Test obsahuje 4 testové listy po 7 otázkách, celkem 28 otázek z předmětů mezinárodní námořní právo a předpisy (vybrané paragrafy zákona č. 61/2000 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972), základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 24 bodů.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Test se provádí pomocí počítače.

Co se v kapitánském kurzu naučím? 

Kurz je rozdělen na dvě části: 

 • V teoretické části kurzu VMP s vámi probereme všechny jednotlivé otázky ze všech kategorií ke zkouškám VMP pro jejich úspěšné zvládnutí viz. výše.
 • V praktické části vás seznámíme a naučíme ovládat plavidla podle zvolené kategorie VMP. 
  Po úspěšném zvládnutí tohoto kurzu vám vydáme Ověření o praktických dovednostech při vedení malého plavidla. Praxe je nutná k tomu, aby na SPS uznali kategorii na neomezený výkon motoru a neomezenou plochu oplachtění. 

Jak kapitánský kurz probíhá a jak dlouho trvá?

Teoretická část kurzu je rozdělena do dvou dnů, zpravidla je to vždy víkend: 

       pátek - probíhá výuka VMP (16:00 -21:00 hodin)
       sobota - probíhá výuka kategorie C – příbřežní plavba a S – plachetnice (8:00 - 14:30 hodin)

Teoretická část kurzu VMP probíhá ve školicí místnosti. Všichni kurzanti dále dostanou skripta – učebnice, které jsme pro vás připravili a ve kterých jsou základní informace k výuce (tato skripta jsou v ceně kurzu). 

Praktická část kurzu má dvě části:

Motorové čluny
Kurz probíhá na řece Vltavě v Českém Vrbném u Českých Budějovic. Délka kurzu jsou dvě hodiny. Za tu dobu vás seznámíme s částmi plavidla, povinnou výbavou, bezpečností při plavbě a v přístavu. Zároveň si vyplutí, připlutí a vyvázání plavidla sami vyzkoušíte. Dále si absolvujeme plavbu ve výtlačném režimu i ve skluzu a proplujeme plavební komorou. 

Plachetnice
Kurz probíhá na Lipenské přehradě v Lipně nad Vltavou. Délka kurzu jsou dvě hodiny. Kurz probíhá na desetimetrové plachetnici. Během kurzu vás seznámíme s plavidlem, popíšeme a vysvětlíme funkci důležitých částí plavidla, popíšeme si povinnou výbavu plachetnice. Řekneme si, jaké jsou hlavní úkony před samotným vyplutím. Naučíme se vyplout z maríny, zaplout do maríny a vyvázat loď. Vyplujeme na přehradu, kde si vyzkoušíte ovládání lodi, práci s plachtami a manévrování.
V praxi to celé funguje tak, že jsou kurzanti rozděleni do skupin a informováni předem, v jakou hodinu a kam se mají dostavit. 

Musím umět angličtinu ke kurzu VMP?

Ne, ke kurzu Vůdce malého plavidla angličtinu znát nemusíte. Ovšem pro ty, kdo se chtějí plavit v zahraničí, je dobré alespoň základní věci v angličtině znát. 

Jak probíhají zkoušky VMP? Kde probíhá teoretická a kde praktická část? 

Zkoušky probíhají online v místnostech k tomu určených buď na SPS v Praze nebo na Magistrátu v Českých Budějovicích. Termíny zkoušek vypisuje SPS a nedají se tak ovlivnit. U zkoušek se již zkouší pouze teoretická část nikoliv praktická (proto je nezbytné s žádostí o vydání plavebního dokladu na SPS dodat také Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla, a to nejpozději 2 týdny před termínem zkoušky). Zkoušky samotné jsou pak časově omezeny a je třeba správně zodpovědět potřebný počet otázek pro každou kategorii viz. výše otázka: Co obnáší písemný test? 

Co když zkoušku neudělám?

Pokud náhodou zkoušku neuděláte, existuje možnost do čtyř měsíců od podání žádosti vykonat opravnou zkoušku. Pokud to však do čtyř měsíců nestihnete, musí se podat žádost nová, tzn., že vás to bude stát minimálně nový správní poplatek 500 Kč.


Informace o zkouškách Mezinárodní průkaz radiotelefonisty zde


 

Pro rezervaci a případné dotazy nás kontaktujte na kurzy@kws-sports.cz
nebo na telefonu: +420 733 547 260.

 

 

 
 

KWS sports CZ s.r.o.,

Lidická 1277/252, 370 07

České Budějovice

Kontaktujte nás

kws@kws-sport.cz

CHCIWWWSTRANKY.CZ