Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

OK

Český kapitánský průkaz kategorie C | KWS

 

Kapitánské kurzy / plavby » Kapitánský průkaz na moře c » Český kapitánský průkaz kategorie C

Plánované akce

Kalendář akcí

Akční nabídka BAVARIA

Akční nabídka BAVARIA

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy KWS

Český kapitánský průkaz kategorie C

X

Kurz pro kapitánský průkaz Velitel námořní jachty pobřežní plavby C se skládá ze tří částí – teorie, praxe a zkouška.


Teorie

Okruhy témat:

 • navigace - příklad, čtení mapy
 • meteorologie - systém práce s meteorologií, vliv pobřeží, tlaková níže, čtení mapy, Beauforthova stupnice včetně použití a čísel
 • plavební nauka - plachetnice, motorové lodě, témata společná pro plachetnice a motorové lodě
 • COLREG - pořadí lodí v přednosti, přednosti plachetnic, noční světla lodí, denní znaky lodí, plavební dráha, systém rozdělené plavby
 • bezpečnost - postup při MOB, manévry, bezpečnostní prvky
 • psychologie - práce s posádkou, funkce na lodi pro posádku
 • vysílačka - MIPDANIO - zrušení poplachu May Day
 • angličtina - hovorová angličtina
 • zdravověda - běžná zdravověda, první pomoc

Zkouška

Průběh zkoušky:

 • písemná část – výpočet navigačního příkladu
 • ústní část – teorie z navigace, plavební nauky, COLREG, meteorologie a zdravovědy

Na zkoušku je třeba si přinést rýsovací pomůcky (jsou v ceně teoretického kurzu) a vyplněné dokumenty:

 • přihláška ke zkoušce
 • protokol teoretické zkoušky

Zkouška z jednotlivých částí probíhá před jednotlivými komisaři z řad zkušených jachtařů jmenovaných MD ČR.

Pokud byste si před zkouškou chtěli vše ještě zopakovat, nabízíme možnost opakování počítání příkladu i znalosti teorie.


Ceny

   Část Cena
   teorie 4 900 Kč
   praxe (max. 6 účastníků) 9 900 Kč
   praxe (při počtu 4 účastníků a méně) individuální
   zkouška 1 000 Kč

 

V ceně teoretického kurzu je zahrnuto:
lektor, skripta, navigační mapa, rýsovací sada, 2x oběd, pitný režim a svačina (platí pro sobotu a neděli)

V ceně praktického kurzu je zahrnuto:
kapitán, pronájem lodi, transit log, pojištění kauce, praktická zkouška

Cena nezahrnuje:
dopravu, jídlo, přístavní poplatky mimo domovskou marinu, pohonné hmoty, turistickou taxu 

Storno podmínky:

 • zrušení 14 a více dní před zahájením kurzu - storno poplatek 30 % z ceny (je možné i bezplatně přesunout na jiný termín či za sebe poslat náhradníka)
 • zrušení 7 dní před zahájením kurzu - storno poplatek 50 % z ceny
 • zrušení 3 dny před akcí a méně - storno poplatek 100 % z ceny

 


Termíny a místo konání

   Část Termín Místo
   teorie 23. 8. - 25. 8. 2019 České Budějovice
   praxe 28. 9. (14:00) – 5. 10. (9:00) 2019 Chorvatsko 
   zkouška 5. 9. 2019  České Budějovice

 

Pro rezervaci a případné dotazy nás kontaktujte na kurzy@kws-sports.cz
nebo na telefonu: +420 733 547 260.

 

Kromě obvyklých ceníkových slev ve výši až 25% máme nyní pro všechny naše absolventy kurzu Velitel námořní jachty pobřežní  plavby C připraveny další výhody:

 • závěsný motor na dinghy v ceně 80 € zdarma na první pronájem (charter) lodi z naší flotily v Chorvatsku
 • 10% sleva na pronájem (charter) lodi na Lipně
 • sleva 1000 Kč na první kondiční plavbu na plachetnici v Chorvatsku  

 

Možnost zakoupení formou dárkového poukazu. 

 


Vše o kurzu Velitel námořní jachty pobřežní plavby C

Co to je český kapitánský průkaz Velitel námořní jachty pobřežní plavby C?

Velitel námořní jachty pobřežní plavby C (zkráceně Velitel námořní jachty) je průkaz, který vás opravňuje plout na moři do 20 NM od pobřeží a to i v noci s lodí do 16m délky za povětrnostních podmínek do 6° Beaufortovi stupnice (Bf).

Beaufortova stupnice

Kdo průkaz vydává a kde probíhají zkoušky?

Průkaz Velitel námořní jachty vydává Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) a aby vám jej MDČR mohlo vydat, je třeba uspět u teoretických i praktických zkoušek (stejně jako u klasického řidičského průkazu). Zkoušky probíhají v Českých Budějovicích zpravidla do 14 dnů od teoretického kurzu. Zkoušet vás bude komise složená z akreditovaných zkušebních komisařů jmenovaných MDČR. Vyhodnocení zkoušky je provedeno ihned. Po splnění teoretické i praktické části zasíláme potvrzenou dokumentaci na MDČR, na základě které pověřený úředník vystaví průkaz Velitel námořní jachty pobřežní plavby C. Průkaz je mezinárodně uznávaný.

Kdy průkaz dostanu?

Ze zákona je lhůta na vystavení průkazu 30 dní. Úředníci průkaz vystaví většinou do 14 dnů po odeslání na MD a pošlou poštou přímo na uvedenou adresu. V případě potřeby je možné vydat průkaz i na počkání, ovšem po předem smluvené schůzce.

Jaká je doba platnosti průkazu?

Platnost průkazu je od 1. 1. 2019 stanovena na 10 let, po uplynutí této doby musíte zažádat o prodloužení. Naše kurzanty na obnovu po 10 letech upozorníme.

Jaký je postup před skončením platnosti průkazu?

Pro jeho prodloužení je nutné doložit:

 • napluté námořní míle v délce 500 NM - kopií lodního deníku anebo jachtařské knížky v posledních třech letech
 • žádost o prodloužení průkazu s osobními daty žadatele
 • správní poplatek 50 Kč (kolek) – pokud se dodrží lhůta 2 měsíce před vypršením, jinak se platí 500 Kč
 • 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce od podání žádosti

Kde průkaz neplatí?

Na vnitrozemských vodách u nás i v zahraničí.

Co budu ke kurzu a získání kapitánského průkazu potřebovat?  (fotku, lékařskou prohlídku, nějaký poplatek?) 

 • věk minimálně 18 let
 • podat žádost s osobními daty žadatele
 • zaplatit správní poplatek 500 Kč v podobě kolku
 • 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • dodat osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MDČR, ne starší než 3 měsíce od podání žádosti
 • úspěšně složit teoretickou zkoušku před komisí MD ČR
 • z praxe je nutné úspěšně složit praktickou zkoušku před zkušebním komisařem na moři

Jak je to s průkazem radiotelefonisty?

Od roku 2013 již není povinné složit zkoušku z radiotelefonie a doložit průkaz radiotelefonisty. Přesto doporučujeme si tento průkaz udělat, charterové spol. vám loď s radiostanicí bez průkazu nemusí půjčit. V některých zemích je povinný, např. v Chorvatsku.

Kde kurz probíhá, jak dlouho kurz trvá a co se v kurzu naučím?

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část - se koná v Českých Budějovicích, kde vás během intenzivního 3-denního teoretického kurzu naši profesionální školitelé zasvětí do znalostí důležitých pro vaše vyplutí na moře a závěrečnou zkoušku. Za tři dny toho probereme opravdu hodně, vše je však vysvětleno velmi poutavě z praxe tak, abyste si vše snadno zapamatovali. Pro ještě snadnější výuku jsou součástí teorie výuková skripta, modely lodí, kotev či modely počasí.

Skládá se z:

 • námořní navigace
 • plavební nauka
 • meteorologie
 • základy námořního práva a COLREG
 • základy poskytování první pomoci
 • základy angličtiny

Praktická část – zde se jedná o intenzivní praktický kurz na plachetnici v Chorvatsku – vyplouváme ze Zadaru, kde kotví naše vlastní flotila. Během týdenní plavby se skipperem, který je zároveň zkušebním komisařem, se naučíte:

 • jak správně převzít a předat loď (check in – check out)
 • přistávání s lodí - v marině, na kotvě, na bójce
 • trimování plachet na přední, boční i zadní větry
 • navigace podle mapy a kompasu, také podle navigačních přístrojů a autopilota
 • noční plavba podle majáků a navigačních znaků
 • vázání nejběžnějších uzlů na lodi
 • číst počasí nejen podle předpovědi
 • když počasí dovolí ovládat loď za obtížnějších podmínek
 • manévr MOB - muž přes palubu při plavbě pod plachtami

Co když zkoušku neudělám?

Neopakujete celou zkoušku, ale složíte zkoušku pouze z neúspěšného předmětu. Pokud byste neuspěli u písemné části zkoušky, tj. navigačního příkladu, je nutné složit celou zkoušku znovu.

 


 

Pro rezervaci a případné dotazy nás kontaktujte na kurzy@kws-sports.cz
nebo na telefonu: +420 733 547 260.

 Pro všechny naše absolventy kurzu Velitel námořní jachty pobřežní plavby C máme připraveny výhody:
20% sleva na první pronájem (charter) lodi z naší flotily a sleva 1000 Kč na první kondiční plavbu na plachetnici v Chorvatsku. 

Možnost zakoupení formou dárkového poukazu. 

 

 
 

KWS sports CZ s.r.o.,

Lidická 1277/252, 370 07

České Budějovice

Kontaktujte nás

kws@kws-sport.cz

CHCIWWWSTRANKY.CZ