Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

OK

Český kapitánský průkaz kategorie B | KWS

 

Kapitánské kurzy / plavby » Kapitánský průkaz na moře b » Český kapitánský průkaz kategorie B

Plánované akce

Kalendář akcí

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy KWS

Český kapitánský průkaz kategorie B

X

Kurz pro kapitánský průkaz Velitel jachty mořské plavby B se skládá ze dvou částí – teorie a zkoušky.


Teorie

Okruhy témat:

 • navigace - příklad, čtení mapy
 • meteorologie - systém práce s meteorologií, vliv pobřeží, tlaková níže, čtení mapy, Beauforthova stupnice včetně použití a čísel
 • plavební nauka - plachetnice, motorové lodě, témata společná pro plachetnice a motorové lodě
 • COLREG - pořadí lodí v přednosti, přednosti plachetnic, noční světla lodí, denní znaky lodí, plavební dráha, systém rozdělené plavby
 • bezpečnost - postup při MOB, manévry, bezpečnostní prvky
 • psychologie - práce s posádkou, funkce na lodi pro posádku
 • vysílačka - MIPDANIO - zrušení poplachu May Day
 • angličtina - hovorová angličtina
 • zdravověda - běžná zdravověda, první pomoc

Zkouška

Průběh zkoušky:

 • písemná část – výpočet navigačního příkladu
 • ústní část – teorie z navigace, plavební nauky, COLREG, meteorologie, angličtiny a zdravovědy

Na zkoušku je třeba si přinést rýsovací pomůcky (jsou v ceně teoretického kurzu) a vyplněné dokumenty:

 • přihláška ke zkoušce
 • protokol teoretické zkoušky

Zkouška z jednotlivých částí probíhá před jednotlivými komisaři z řad zkušených jachtařů jmenovaných MD ČR.

Pokud byste si před zkouškou chtěli vše ještě zopakovat, nabízíme možnost opakování počítání příkladu i znalosti teorie.


Ceny

   Část Cena
   teorie 6 500 Kč
   zkouška 1 500 Kč 

 

V ceně je zahrnuto:

lektor, skripta, navigační mapa, rýsovací sada, 2x oběd, pitný režim a svačina (platí pro sobotu a neděli)

Storno podmínky:

 • zrušení 14 a více dní před zahájením kurzu - storno poplatek 30 % z ceny (je možné i bezplatně přesunout na jiný termín či za sebe poslat náhradníka)
 • zrušení 7 dní před zahájením kurzu - storno poplatek 50 % z ceny
 • zrušení 3 dny před akcí a méně - storno poplatek 100 % z ceny

 


Termíny a místo konání

   Část Termín Místo
   teorie 26. - 28. 3. 2021 České Budějovice
   zkouška 8. 4. 2021 České Budějovice 

 

   Část Termín Místo
   teorie 3. - 5. 9. 2021 České Budějovice
   zkouška 14. 9. 2021 České Budějovice 

 

Pro přihlášení se do kurzu do emailu (viz. níže) uveďte:
Termín kurzu, celé jméno, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo a emailovou adresu, pokud je jiná, nežli ta, ze které budete email odesílat.

Pro rezervaci a případné dotazy nás kontaktujte na ciboch@kws-sports.cz
nebo na telefonu: +420 733 547 260.

Možnost zakoupení formou dárkového poukazu.

 


Vše o kurzu Velitel jachty mořské plavby B

Co to je český kapitánský průkaz český kapitánský průkaz Velitel jachty mořské plavby B (Yachtmaster offshore)?

Velitel jachty mořské plavby B je průkaz, který vás opravňuje plout na moři do 200 NM od pobřeží, a to i v noci s lodí do 24m délky, povětrnostní podmínky podle Beaufortovi stupnice jsou bez omezení.

Kdo průkaz vydává a kde probíhají zkoušky?

Průkaz Velitel námořní jachty vydává Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) a aby vám jej MDČR mohlo vydat, je třeba uspět u teoretických zkoušek a doložit potřebný počet naplutých NM - minimálně 1000 námořních mil ve funkci velitele jachty s českým kapitánským průkazem Velitel námořní jachty pobřežní plavby C a 1500 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty s patřičnou licencí (české B nebo A). Zkoušky probíhají v Českých Budějovicích zpravidla do 14 dnů od teoretického kurzu. Zkoušet vás bude komise složená z akreditovaných zkušebních komisařů jmenovaných MDČR. Vyhodnocení zkoušky je provedeno ihned. Po splnění zkoušky zasíláme potvrzenou dokumentaci na MDČR, na základě které pověřený úředník vystaví průkaz Velitel jachty mořské plavby B. Průkaz je mezinárodně uznávaný.

Kdy průkaz dostanu?

Ze zákona je lhůta na vystavení průkazu 30 dní. Úředníci průkaz vystaví většinou do 14 dnů po odeslání na MD a pošlou poštou přímo na uvedenou adresu. V případě potřeby je možné vydat průkaz i na počkání, ovšem po předem smluvené schůzce.

Jaká je doba platnosti průkazu?

Platnost průkazu je od 1. 1. 2019 stanovena na 10 let, po uplynutí této doby musíte zažádat o prodloužení. Naše kurzanty na obnovu po 10 letech upozorníme.

Jaký je postup před skončením platnosti průkazu?

Pro jeho prodloužení je nutné doložit:

 • napluté námořní míle v délce 500 NM (kopií lodního deníku anebo jachtařské knížky) v posledních třech letech
 • žádost o prodloužení průkazu s osobními daty žadatele
 • správní poplatek 50 Kč (kolek) – pokud se dodrží lhůta 2 měsíce před vypršením, jinak se platí 500 Kč
 • 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce od podání žádosti

Kde průkaz neplatí?

Na vnitrozemských vodách u nás i v zahraničí.

Co budu ke kurzu a získání kapitánského průkazu potřebovat?  (fotku, lékařskou prohlídku, nějaký poplatek?) 

 • věk minimálně 18 let
 • podat žádost s osobními daty žadatele
 • zaplatit správní poplatek 500 Kč (kolek)
 • 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • dodat osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce od podání žádosti
 • úspěšně složit teoretickou zkoušku na stupeň B před komisí MD ČR
 • doložit praxi v délce plavby minimálně 1000 námořních mil ve funkci velitele jachty a 1500 námořních mil ve vzdálenosti více než 10 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty s patřičnou licencí (lodní deník, jachtařská knížka)
 • odevzdat platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby C

Jak je to s průkazem radiotelefonisty?

Od roku 2013 již není povinné složit zkoušku z radiotelefonie a doložit průkaz radiotelefonisty. Přesto doporučujeme si tento průkaz udělat, charterové spol. vám loď s radiostanicí bez průkazu nemusí půjčit. V některých zemích je povinný, např. v Chorvatsku.

Kde kurz probíhá, jak dlouho kurz trvá a co se v kurzu naučím?

Kurz se koná v Českých Budějovicích, kde vás naši profesionální školitelé během tří dnů naučí teorii důležitou pro závěrečnou zkoušku. Ta se skládá z navigace, plavební nauky, pravidel o zabránění srážkám na moři – COLREG, meteorologie a zdravovědy.

Co když zkoušku neudělám?

Neopakujete celou zkoušku, ale složíte zkoušku pouze z neúspěšného předmětu. Pokud byste neuspěli u písemné části zkoušky, tj. navigačního příkladu, je nutné složit celou zkoušku znovu.

 


 

Pro rezervaci a případné dotazy nás kontaktujte na ciboch@kws-sports.cz
nebo na telefonu: +420 733 547 260.

Možnost zakoupení formou dárkového poukazu.

 

 
 

KWS sports CZ s.r.o.,

Lidická 1277/252, 370 07

České Budějovice

Kontaktujte nás

kws@kws-sport.cz

CHCIWWWSTRANKY.CZ