Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

OK

Kapitánské kurzy Vůdce malého plavidla | KWS

 

Kapitánské kurzy / plavby » Kurzy vůdce malého plavidla » Kapitánské kurzy Vůdce malého plavidla

FOR BOAT 2019

KWS - FOR BOAT 2019

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy KWS

Kapitánské kurzy Vůdce malého plavidla

X

 

AKČNÍ NABÍDKA 

Mezinárodní průkaz Vůdce malého plavidla

balíček kapitánského kurzu v rozsahu
Vůdce malého plavidla včetně MPZ, rozšíření kurzu o kategorie M a S
a ověření praktických dovedností

nyní za zvýhodněnou cenu 6.900 Kč!

 

Pro všechny naše absolventy kurzu VMP máme připraveny výhody:
20% sleva na první pronájem (charter) lodi z naší flotily a sleva 1000 Kč na první kondiční plavbu na plachetnici v Chorvatsku. 

Možnost zakoupení formou dárkového poukazu.

 


Ceny

   Kurz Cena
   Vůdce malého plavidla – M20 a M 2 500 Kč
   Rozšíření na mezinárodní průkaz MPZ 900 Kč
   Rozšíření na oprávnění S - S20 a S 1 000 Kč 
   Ověření o praktických dovednostech s motorovou lodí 1 500 Kč
   Ověření o praktických dovednostech na plachetnici 1 500 Kč 

 

Storno podmínky:

 • zrušení 14 dní před zahájením kurzu - možno bezplatně přesunout na jiný termín nebo za sebe poslat náhradníka
 • zrušení 7 dní před zahájením kurzu - storno poplatek 50% z ceny
 • zrušení 3 dny před akcí a méně - storno poplatek 100% z ceny

 


Termíny a místo konání

   Část Termín Místo
   teorie 22. 3. - 23. 3. 2019 Lidická 1937, České Budějovice
   zkouška bude upřesněno  České Budějovice

 

   Část Termín Místo
   teorie 24. 5. - 25. 5. 2019 Lidická 1937, České Budějovice
   zkouška bude upřesněno  Praha

 

   Část Termín Místo
   teorie 23. 8. - 24. 8. 2019 Lidická 1937, České Budějovice
   zkouška bude upřesněno  České Budějovice

 

   Část Termín Místo
   teorie 20. 9. - 21. 9. 2019 Lidická 1937, České Budějovice
   zkouška bude upřesněno  Praha

 

Pro rezervaci a případné dotazy nás kontaktujte na kurzy@kws-sports.cz
nebo na telefonu: +420 725 879 896.

 


Vše o kurzu Vůdce malého plavidla

Co to je kurz VMP a kdo průkaz VMP vydává?

Průkaz vůdce malého plavidla (VMP) je jednoduše řidičák na loď, který vydává Státní plavební správa (SPS) a aby vám jej SPS mohla vydat, je třeba uspět u teoretických a u některých kategorií i praktických zkoušek (stejně jako u klasického řidičského průkazu). Zkoušky VMP probíhají online na úřadu, kde na počítači zodpovíte odpovídající počet otázek (viz. otázka: Co obnáší písemný test?).

Jaký je rozdíl mezi průkazem vůdce malého plavidla a mezinárodním průkazem vůdce rekreačního plavidla?

 • Průkaz vůdce malého plavidla je národní průkaz pro plavbu s malým plavidlem pouze v České republice a jeho držitel může při splnění podmínek živnostenského zákona s tímto průkazem i podnikat. 
 • Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla je vydáván pro plavbu v zahraničí a smí se používat výhradně k plavbě pro rekreaci a sport. Zpravidla jsou obě oprávnění vydávána na jednom formuláři průkazu. Pro jeho získání je třeba mít oprávnění kategorie C – příbřežní plavba na moři. 

Jaký je potřeba řidičák na loď – kapitánský průkaz?

Motorové čluny:

 • do výkonu motoru 4 kW (5hp) a současně celková hmotnost nepřesáhne 1000 kg – bez průkazu a od 15 let věku
 • během povolené akce na sledované vodní cestě ve vyznačené části vodní cesty nebo během ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla – bez průkazu
 • od 4 kW do 20 kW výkonu motoru – průkaz Vůdce malého plavidla – kategorie M20 (od 16 let)
 • nad 20 kW výkonu motoru – průkaz Vůdce malého plavidla – kategorie M (od 16 let), zde je nutné Ověření o praktické dovednosti při vedení malého plavidla u pověřené osoby

Plachetnice:

 • do 12 m2 plochy plachet, nebo celková hmotnost včetně zatížení nepřesáhne 1000 kg – bez průkazu
 • od 12 m2 do 20 m2 plochy plachet – průkaz Vůdce malého plavidla – kategorie S20 (od 16 let)
 • nad 20 m2 plochy plachet - průkaz Vůdce malého plavidla – S (od 16 let) ), zde je nutné Ověření o praktické dovednosti při vedení malého plavidla u pověřené osoby

Chci se plavit také v zahraničí a na moři - Příbřežní plavba na moři – kategorie C:

Příbřežní plavba na moři vás opravňuje plout v oblasti C – v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice (je třeba splnit podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle výše uvedených kategorií a vykonat teoretickou zkoušku z teorie plavby na moři; tím získáte zároveň Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla - viz otázka: "Jaký je rozdíl mezi průkazy vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla").

 Beaufortova stupnice

 

 Co budu ke kurzu a získání kapitánského průkazu potřebovat?  
(fotku, lékařskou prohlídku, nějaký poplatek?) 

Abyste mohli zkoušku na SPS absolvovat, je třeba vyplnit Žádost o vydání plavebního dokladu, kde vyplníte: 

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu trvalého bydliště
 • email
 • telefon
 • zvolíte kategorii VMP, o kterou máte zájem 

K žádosti je nutné také dodat: 

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ve vztahu k vedení malého plavidla) dle podmínek zdravotní způsobilosti;
  vystavuje ho zpravidla praktický lékař, u něhož je žadatel registrován; posudek nesmí být starší než 3 měsíce
 • 1 fotografii formátu 3,5 × 4,5 cm (formát na občanský průkaz)
  fotografie nesmí být starší než 1 rok
 • správní poplatek 500 Kč (formou kolku)
 • osvědčení o Ověření praktických dovednostech při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou společně se žádostí o vydání plavebního dokladu pro žadatele kategorií M a S bez omezení.

 Co obnáší písemný test?

 • Základní část určená pro kategorie M a M20 obsahuje 5 testových listů po 7 otázkách, celkem 35 otázek. Otázky jsou vybrány z otázek z předmětů plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 30 bodů.
 • Doplňková část určená pro kategorie S a S20 obsahuje 2 testové listy po 7 otázkách, celkem 14 otázek. Otázky jsou vybrány ze souboru otázek ze základů konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění. Doba na zpracování testu je maximálně 10 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 11 bodů.
 • Zkouška pro oblast C – příbřežní plavba na moři: je určena pro držitele alespoň kategorie M nebo M20, volitelně S nebo S20. Test obsahuje 4 testové listy po 7 otázkách, celkem 28 otázek z předmětů mezinárodní námořní právo a předpisy (vybrané paragrafy zákona č. 61/2000 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972), základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 24 bodů.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Test se provádí pomocí počítače.

Co se v kapitánském kurzu naučím? 

Kurz je rozdělen na dvě části: 

 • V teoretické části kurzu VMP s vámi probereme všechny jednotlivé otázky ze všech kategorií ke zkouškám VMP pro jejich úspěšné zvládnutí viz. výše.
 • V praktické části vás seznámíme a naučíme ovládat plavidla podle zvolené kategorie VMP. 
  Po úspěšném zvládnutí tohoto kurzu vám vydáme Ověření o praktických dovednostech při vedení malého plavidla. Praxe je nutná k tomu, aby na SPS uznali kategorii na neomezený výkon motoru a neomezenou plochu oplachtění. 

Jak kapitánský kurz probíhá a jak dlouho trvá?

Teoretická část kurzu je rozdělena do dvou dnů, zpravidla je to vždy víkend: 

       pátek - probíhá výuka VMP (16:00 -21:00 hodin)
       sobota - probíhá výuka kategorie C – příbřežní plavba a S – plachetnice (8:00 - 14:30 hodin)

Teoretická část kurzu VMP probíhá ve školicí místnosti. Všichni kurzanti dále dostanou skripta – učebnice, které jsme pro vás připravili a ve kterých jsou základní informace k výuce (tato skripta jsou v ceně kurzu). 

Praktická část kurzu má dvě části:

Motorové čluny
Kurz probíhá na řece Vltavě v Českém Vrbném u Českých Budějovic. Délka kurzu jsou dvě hodiny. Za tu dobu vás seznámíme s částmi plavidla, povinnou výbavou, bezpečností při plavbě a v přístavu. Zároveň si vyplutí, připlutí a vyvázání plavidla sami vyzkoušíte. Dále si absolvujeme plavbu ve výtlačném režimu i ve skluzu a proplujeme plavební komorou. 

Plachetnice
Kurz probíhá na Lipenské přehradě v Lipně nad Vltavou. Délka kurzu jsou dvě hodiny. Kurz probíhá na desetimetrové plachetnici. Během kurzu vás seznámíme s plavidlem, popíšeme a vysvětlíme funkci důležitých částí plavidla, popíšeme si povinnou výbavu plachetnice. Řekneme si, jaké jsou hlavní úkony před samotným vyplutím. Naučíme se vyplout z maríny, zaplout do maríny a vyvázat loď. Vyplujeme na přehradu, kde si vyzkoušíte ovládání lodi, práci s plachtami a manévrování.
V praxi to celé funguje tak, že jsou kurzanti rozděleni do skupin a informováni předem, v jakou hodinu a kam se mají dostavit. 

Musím umět angličtinu ke kurzu VMP?

Ne, ke kurzu Vůdce malého plavidla angličtinu znát nemusíte. Ovšem pro ty, kdo se chtějí plavit v zahraničí, je dobré alespoň základní věci v angličtině znát. 

Jak probíhají zkoušky VMP? Kde probíhá teoretická a kde praktická část? 

Zkoušky probíhají online v místnostech k tomu určených buď na SPS v Praze nebo na Magistrátu v Českých Budějovicích. Termíny zkoušek vypisuje SPS a nedají se tak ovlivnit. U zkoušek se již zkouší pouze teoretická část nikoliv praktická (proto je nezbytné s žádostí o vydání plavebního dokladu na SPS dodat také Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla, a to nejpozději 2 týdny před termínem zkoušky). Zkoušky samotné jsou pak časově omezeny a je třeba správně zodpovědět potřebný počet otázek pro každou kategorii viz. výše otázka: Co obnáší písemný test? 

Co když zkoušku neudělám?

Pokud náhodou zkoušku neuděláte, existuje možnost do čtyř měsíců od podání žádosti vykonat opravnou zkoušku. Pokud to však do čtyř měsíců nestihnete, musí se podat žádost nová, tzn., že vás to bude stát minimálně nový správní poplatek 500 Kč.


Informace o zkouškách Mezinárodní průkaz radiotelefonisty zde


 

Pro rezervaci a případné dotazy nás kontaktujte na kurzy@kws-sports.cz
nebo na telefonu: +420 725 879 896.

 

 
 

KWS sports CZ s.r.o.,

Lidická 1277/252, 370 07

České Budějovice

Kontaktujte nás

kws@kws-sport.cz

CHCIWWWSTRANKY.CZ